OFERTA

W ramach naszej działalności oferujemy:

Wsparcie przedsiębiorstw i samorządów:

 • opracowywanie dokumentacji wymaganej do uzyskania dotacji unijnych;
 • sporządzanie studiów wykonalności inwestycji;
 • wydawanie opinii o innowacyjności oraz nowej technologii, które są m.in. wymagane przy składaniu aplikacji o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej;
 • zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy UE;

Kursy i szkolenia:

 • dla kandydatów na członków rad nadzorczych;
 • BHP wszystkich stopni zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • inne na zlecenie klienta

Usługi techniczne:

 • tłumaczenia tekstów technicznych, ofert, kontraktów, specyfikacji itp;
 • opracowania w zakresie:
  • budownictwa (projekty, ekspertyzy, przeglądy, audyty itp.)
  • ochrony środowiska
  • gospodarki przestrzennej
  • wycen nieruchomości, maszyn i urządzeń
  • dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń (oceny, ekspertyzy, analizy i opinie techniczne itp.)

Wynajem sal szkoleniowych, seminaryjnych oraz lokali użytkowych.