Wsparcie przedsiębiorstw i samorządów

W ramach naszej działalności oferujemy:

  • opracowywanie dokumentacji wymaganej do uzyskania dotacji unijnych;
  • sporządzanie studiów wykonalności inwestycji;
  • wydawanie opinii o innowacyjności oraz nowej technologii, które są m.in. wymagane przy składaniu aplikacji o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej;
  • zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy UE